Sluit venster x

Door een lage bezetting is het erg druk bij het wijkteam. Het kan langer duren voordat uw WMO-aanvraag wordt behandeld. De wachttijd kan oplopen tot 6 weken. Onze excuses voor het ongemak.

HOME  |  Wijkteam

Wijkteam

In uw  leven kunnen zich situaties voordoen waardoor ondersteuning of hulp nodig is. Tijdelijk of langer. Bijvoorbeeld over opvoeden en opgroeien, geldzorgen of problemen in het dagelijkse leven door lichamelijke of geestelijke beperkingen. 

Met hulp van mensen uit de omgeving of vrijwilligers kan vaak al veel worden opgelost. Ook zijn er verschillende instanties en voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan. Maar wat is er allemaal mogelijk en hoe vind je de weg naar de juiste hulp?

De consulenten van het wijkteam helpen om een oplossing te vinden voor verschillende situaties. Meedenken over oplossingen in de eigen omgeving of voorzieningen om gebruik van te maken.  Ook kan het wijkteam bepaalde specialistische hulp of voorzieningen regelen, wanneer dit nodig blijkt te zijn. 

Aanvullende regels

Naast de wettelijke regels vastgesteld door het rijk, kent ook de gemeente aanvullende regels. Deze zijn opgenomen in de Integrale verordening sociaal domein.

Hoe werkt het

Heeft u hulp of ondersteuning nodig, heeft u opvoedvragen of vragen over werk en inkomen? Bijvoorbeeld ondersteuning bij mantelzorg, begeleiding of dagbesteding, een moeilijke situatie binnen het gezin of hulp bij het oplossen van schulden? We organiseren de hulp en ondersteuning dichterbij u; met wijkteams. Meer informatie over hoe het wijkteam werkt

Een crisissituatie?

Een crisissituatie? Als u al bekend bent bij het wijkteam kunt u tijdens kantooruren contact met het wijkteam opnemen. Buiten kantooruren en in een aantal specifieke situaties, zijn er diverse mogelijkheden. Meer informatie en telefoonnummers vindt u op onze pagina 'Crisis'

Wijkindeling wijkteam

Het wijkteam is verdeeld in vier teams. Deze is weergegeven op een kaart. Meer informatie over de wijkindeling van het wijkteam