HOME  |  Wijkteam Zuid

Wijkteam Zuid

Wijkteam Zuid werkt in het gebied Waarland, Warmenhuizen, Schoorldam, Krabbendam, Burgerbrug, Burgervlotbrug en Petten. Het team bestaat uit acht mensen.

“Kort gezegd helpen we iedereen met een ondersteuningsbehoefte. Het kan bijvoorbeeld gaan om, zorg, begeleiding, dagbesteding, opvoedvragen, vragen rond werk en inkomen of hulp bij het oplossen van schulden. U kunt zich op verschillende manieren aanmelden bij het Wijkteam. Via het contactformulier op de site van de gemeente Schagen of door te bellen en uw vraag voor te leggen. Wij kijken dan of wij u kunnen ondersteunen bij de gestelde vraag of dat u voor die specifieke vraag beter bij iemand anders kan zijn, bijvoorbeeld de huisarts of het maatschappelijk werk. Als wij denken u verder te kunnen helpen, dan plannen we een keukentafelgesprek in. “We gaan bij elke melding op bezoek en in gesprek.

Tijdens het praten, krijgen wij inzicht in wat er nodig is. Ook krijgen de inwoners inzicht in wat zij zelf kunnen doen. Het kan zijn dat we zelf kortdurend ondersteuning bieden. Of we bemiddelen en leggen verbinding met een zorgaanbieder of gespecialiseerde zorg. Ook kunnen we doorverwijzen naar een voorziening in de buurt of iemand wijzen op wat je zelf kunt doen met hulp van mensen uit het netwerk. Net wat nodig is. Mensen weten en zien niet altijd de mogelijkheden, wij wel.” We maken een lang verhaal kort: wat het wijkteam voor een inwoner kan doen en ook hoe de inwoner veel zelf kan, kunt u hier op de site vinden.

Kennis en Ervaring

Drie leden van het wijkteam Zuid zijn gespecialiseerd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en komen op gesprek bij zorg- en begeleidingsvragen. Twee van hen ondersteunen daarnaast ook uitkeringsgerechtigden bij het zoeken naar de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Andere consulenten zijn gespecialiseerd in of geldzaken en schuldhulpverlening.

De kennis en ervaring van alle consulenten draagt bij aan de kracht van het totale wijkteam. “In het eerste gesprek proberen we meer te weten te komen over de situatie van degene die hulp zoekt.” Als dan blijkt dat er ook op andere vlakken iets speelt, kunnen we met de inwoner overleggen of die hier ook mee aan de slag wil en dan overleggen we binnen het team welke stappen gezet kunnen worden. Zo bereiken we met elkaar meer mensen en weten acht meer dan één.

Keukentafelgesprek

Het gaat er bij het wijkteam altijd om de mensen beter te leren kennen, om goed te kunnen inschatten wat ze nodig hebben. Wat uit de verhalen blijkt, is dat er vaak meer vragen zijn dan bij de eerste melding lijkt. “Daarom is een gesprek ook zo goed. Terwijl je bijvoorbeeld praat over een opvoedingsvraag, hoor je dat er ook financiële problemen spelen. Dan probeer je samen inzicht te krijgen in wat de mogelijkheden zijn om tot oplossingen te komen. Staat deze ouder bijvoorbeeld ook open voor budgetcoaching. Je stimuleert en adviseert.

De beslissing is natuurlijk altijd aan de inwoner zelf.” Als bekend is welke vragen er allemaal zijn, kunnen ook andere consulenten van het wijkteam betrokken worden. De mooiste ervaring is tevredenheid van de inwoner achteraf. “Een moeder zei tegen me: ‘ik heb mijn kind weer terug”, zegt een consulent Jeugdzorg. “Dat is het mooiste: als je mensen weer in hun eigen kracht kunt zetten.”