HOME  |  Wijkteam Oost

Wijkteam Oost

Wijkteam Oost werkt in stad Schagen, in het gebied ten zuiden van de snelweg N248 tot aan de Nes. Scholen en zorgcentra vallen in hun gebied. Het team bestaat uit tien mensen. Twee van hen, Erica Brandon en Dennis Tetelepta, vertellen wat zij en hun wijkteam allemaal doen.

Hoe komt iemand bij jullie terecht?

“Dat gebeurt altijd met een melding,” zegt Erica. “Op de website staat een rubriek Wijkteam. Met een formulier waar je je vraag kunt invullen. Soms melden mensen het zelf, dat zij bijvoorbeeld hun huishouden niet meer goed kunnen doen. Of ze kunnen niet meer goed de trap op lopen. Of ze willen financiële hulp. Of hebben opvoedingsvragen. Daar bellen ze dan over, of ze vullen het dus in op de computer. Maar soms komt een melding ook via de wijkverpleegkundige of maatschappelijk werk.”

Wat gebeurt er als iemand zich heeft gemeld?

“Dan bellen we op. Voor een afspraak om op huisbezoek te komen. Want we willen altijd in gesprek. Die gesprekken met ons zijn leuk. We krijgen vrijwel altijd positieve reacties. Het is ook een heel ruim gesprek. We praten samen met de inwoner over hoe die woont, of er een hechte band is met de buurt of familie, of zij een mantelzorger hebben of er zelf een zijn, of er al voorzieningen zijn waarvan gebruik wordt gemaakt.

Ook opvoeding van de kinderen en geldzaken bespreken we. Als iemand ergens niet over wil praten, respecteren we dat natuurlijk. Het gaat ons er om dat we een goed beeld krijgen. En dat wij kunnen uitleggen wat er allemaal mogelijk is op het gebied van zorg, hulp en voorzieningen. We bespreken samen wat de beste oplossing is op dat moment.” Het wijkteam helpt mee zodat mensen niet in een isolement komen. Zodat mensen kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Het is onderzocht en bewezen dat mensen gelukkiger zijn als ze gekend worden, erbij horen.

Gemeente Schagen wil daarom ook via het wijkteam bijdragen aan het geluk van de inwoner. Natuurlijk wordt er eerst een oplossing gezocht in het eigen netwerk of met een vrijwilliger of maaltijdservice. Als dat geen oplossing is, zijn er andere mogelijkheden. “Onze wens is dat je met elkaar de oplossing vindt. We komen niet pamperen, we zijn wel gericht op zelfredzaamheid. Als mensen zich zelf redden, doen we niets. Maar we laten echt niemand tussen wal en schip vallen. Wat nodig is, wordt toegekend.”