HOME  |  Werk & Inkomen

Werk & Inkomen

Bijstand

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Meer informatie

Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die u niet van uw normale inkomen kunt betalen. Vaak zijn het kosten die u maakt door uw medische of sociale omstandigheden. Ook zijn het kosten die u nergens anders (volledig) vergoed kunt krijgen of waarvoor u geen lening kunt afsluiten.

Meer informatie

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Of moeite om rond te komen? Dan kunt u hulp krijgen van het wijkteam. Binnen ons wijkteam hebben wij consulenten die uw hulp en oplossingen kunnen bieden bij schulden.

Meer informatie

Jaaropgave

Op een jaaropgave staan de uitkeringsgegevens van een uitkeringsgerechtigde in een bepaald jaar. De uitkeringsgerechtigde ziet hierdoor een totaalplaatje van de uitkering dat hij/zij heeft ontvangen.

Meer informatie

Vakantie of verblijf in het buitenland melden

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie? Dit moet u vooraf melden bij de gemeente. Wilt u meer dan 4 weken op vakantie of gaat u naar het buitenland, dan moet u hiervoor altijd eerst toestemming vragen aan de gemeente.

Meer informatie

Voedselbank

De Voedselbank Kop van Noord is voor alle inwoners van Hollands Kroon en Schagen die door financiële problemen geen voedsel meer kunnen kopen (nadat ze hun vaste lasten hebben voldaan). Hier zijn door Voedselbank Nederland criteria voor vastgesteld.

Meer informatie

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u als (startende) zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? U kunt bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen.

Meer informatie

Geluksbudget

Woont u in de gemeente Schagen, heeft u een laag inkomen en raakt u door omstandigheden in een sociaal isolement? Dan biedt de gemeente u een Geluksbudget aan, als een duwtje in de rug om weer onder de mensen te komen.

Meer informatie

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bijzondere bijstand die bedoelt is als financiële tegemoetkoming voor iemand die langdurig een minimum inkomen heeft. U kunt dit bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld het vervangen van duurzame gebruiksgoederen, medische kosten zoals de eigen bijdrage of andere kosten.

Meer informatie

Meedoen Schagen

Meedoen Schagen is er voor  kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens en voor gepensioneerden met een laag inkomen,  die deel willen nemen aan sportieve, culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten.

Meer informatie

Vakantiegeld

Vakantiegeld wordt ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd. Wanneer je een uitkering ontvangt en in Nederland woont krijg je ieder jaar een bedrag aan vakantiegeld.

Meer informatie

Zelfstandigen met financiële problemen

Het is niet altijd even makkelijk om rond te komen wanneer u een eigen bedrijf heeft. Bent u een gevestigde ondernemer maar heeft u tijdelijk onvoldoende inkomen of moet u uw bedrijf beëindigen omdat het niet levensvatbaar is? Dan kan de gemeente helpen.

Meer informatie