Sluit venster x

Door een lage bezetting is het erg druk bij het wijkteam. Het kan langer duren voordat uw WMO-aanvraag wordt behandeld. De wachttijd kan oplopen tot 6 weken. Onze excuses voor het ongemak.

HOME  |  Werk & Inkomen

Werk & Inkomen

Hebt u weinig of geen inkomen? Hebt u geen eigen geld? Dan kunt u een onder bepaalde voorwaarden een uitkering bij de gemeente aanvragen. Als u een uitkering aanvraagt of als u een arbeidsbeperking heeft, kan de gemeente u begeleiden bij het vinden van passend werk.

De gemeente heeft ook andere regelingen voor als u weinig geld hebt. Ook ondernemers met (tijdelijke) financiële problemen kunnen contact opnemen met het wijkteam.

Aanvullende regels

Naast de wettelijke regels vastgesteld door het rijk, kent ook de gemeente aanvullende regels. Deze zijn opgenomen in de Integrale verordening sociaal domein.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.

Meer informatie over hulp voor ondernemers

Bijstand

Heeft u niet genoeg geld om in uw levensonderhoud te voorzien? En komt u ook niet in aanmerking voor een andere uitkering? Met een bijstandsuitkering kunt u een periode overbruggen tot u  weer betaald werk heeft. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Meer informatie

Geluksbudget

Heeft u een laag inkomen en raakt u door omstandigheden eenzaam (in een sociaal isolement)? Dan kunt u als inwoner van de gemeente Schagen  de gemeente een Geluksbudget aanvragen. Dit budget kunt u gebruiken om een activiteit te gaan doen waarmee u weer onder de mensen komt.

Meer informatie

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u langdurig een minimum inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is bijzondere bijstand die bedoeld is als financiële tegemoetkoming voor bijvoorbeeld het vervangen van duurzame gebruiksgoederen, medische kosten zoals de eigen bijdrage of andere kosten. U hoeft vooraf niet aan te geven waar u de toeslag voor gaat gebruiken.

Meer informatie

Meedoen Schagen

Heeft u (de zorg voor) kinderen van 0 tot 18 jaar en heeft u een laag inkomen? Of bent u 65 jaar of ouder en heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor Meedoen Schagen. Zo kunt u of uw kinderen deelnemen aan sportieve, culturele, educatieve en overige activiteiten.

Meer informatie

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004)

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Meer informatie

Bijzondere bijstand

Als u bijzondere noodzakelijke kosten moet maken door uw persoonlijke omstandigheden, maar u kunt deze kosten niet van uw normale inkomen betalen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Vaak zijn het kosten die u maakt door uw medische of sociale omstandigheden. Ook zijn het kosten die u nergens anders (volledig) vergoed kunt krijgen of waarvoor u geen lening kunt afsluiten.

Meer informatie

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Of moeite om rond te komen? Dan kunt u hulp krijgen van het wijkteam. Binnen ons wijkteam hebben wij consulenten die uw hulp en oplossingen kunnen bieden bij schulden.

Meer informatie

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Als u een laag inkomen hebt en geen vermogen, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen.

Meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding.