Sluit venster x

Aangepaste werkwijze wijkteam door coronacrisis

Het wijkteam heeft de werkwijze tijdelijk aangepast, vanwege de corona-maatregelen. Wilt u een melding doen of een vraag stellen rondom hulp en ondersteuning? Dan kunt u dit zoals gebruikelijk doen via deze website. Of telefonisch via ‘Toegang wijkteam’. De consulenten toegang handelen uw vraag of melding af, telefonisch of schriftelijk. Als dit niet mogelijk is, zetten zij uw vraag door naar het wijkteam.

Wordt er nog wel een huisbezoek gedaan?

In een normale situatie komt de consulent van het wijkteam bij u thuis om uw situatie verder te bespreken. Samen met u zoekt de consulent naar de best passende oplossing. In verband met het coronavirus komen de consulenten nu niet in alle gevallen op huisbezoek. Zij doen hun onderzoek nu zo mogelijk telefonisch. Tijdens zo’n telefoongesprek brengt de consulent uw situatie zo goed mogelijk in kaart. Soms is een aanvullend gesprek met uw hulpverlener of mantelzorger ook nodig. Zo mogelijk neemt de consulent daarna een besluit op uw aanvraag. Soms kan de consulent geen besluit nemen zonder de situatie bij u thuis te hebben gezien. De consulent maakt dan een afspraak met u om op huisbezoek te komen.

Word ik wel goed geholpen?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. En we houden zoveel mogelijk rekening met uw en onze gezondheid. Wij volgen hierbij de adviezen van de rijksoverheid. Als u twijfelt of uw vraag wel telefonisch beantwoord kan worden, kunt u dit bespreken met de consulent. Of misschien twijfelt u juist over een bezoek van de consulent bij u thuis. Ook dit kunt u bespreken. De consulent zal samen met u naar een oplossing zoeken.

HOME  |  Jeugd & Onderwijs

Jeugd & Onderwijs

18 jaar en dan .. Zodat 18 worden een feestje blijft

Je 18e verjaardag is een belangrijke mijlpaal. Je bent officieel volwassen en krijgt daarmee meer verantwoordelijkheden. Dit geldt als je op kamers gaat, maar ook als je thuis blijft wonen. Welke dingen moet je regelen als je 18 jaar wordt? In deze folder leggen we het je uit. Zodat je  alles goed geregeld hebt vanaf je 18e.

Eerste hulp bij thuisquarantaine met kinderen: opvoeden en beweging

Zit u thuis in quarantaine met kinderen? Kunt u nu wel wat hulp gebruiken op het gebied van opvoeden en beweging? Lees wat u kunt doen op onze pagina Eerste hulp bij thuisquarantaine met kinderen: opvoeden en beweging

Jeugd GGZ

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen.

Meer informatie

Jeugdgezondheidszorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Dat is gezondheidszorg voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. Het doel is om stoornissen te voorkomen, snel op te merken en zo nodig te behandelen.

Meer informatie

Leerlingenvervoer

Als ouder/verzorger zorgt u meestal zelf voor het vervoer van uw kind naar en van school. Er zijn echter situaties waarin dit (grote) problemen geeft.

Meer informatie

Mishandeling en/of huiselijk geweld

Maakt u zich zorgen over een kind? Of kent u een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt? Meldt dit bij dan bij Veilig Thuis of via (0800) 2000.

Meer informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Wij vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk eigen regie over hun leven hebben. En dat als zij dat willen een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen gebruiken om hulp of ondersteuning op maat in te zetten.

Meer informatie

RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters) van 18 tot 23 jaar

RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten. Het RMC heeft als doelstelling de schoolverlaters zonder startkwalificatie terug te krijgen in de schoolbanken.

Meer informatie

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen. Het ROC biedt opleidingen aan voor volwassenen. Ook leerlingen die vast zijn gelopen in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen kunnen naar het ROC.

Meer informatie

Dyslexie

Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) kunnen in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de gemeente voor onderzoek en behandeling.

Meer informatie

Integrale verordening sociaal domein

Naast de wettelijke regels vastgesteld door het rijk, kent ook de gemeente aanvullende regels. Deze zijn opgenomen in de Integrale verordening sociaal domein.

Naar de integrale verordening sociaal domein

Jeugd- en jongerenwerk

Namens de gemeente Schagen voeren drie consulenten van het wijkteam het jeugd- en jongerenwerk uit. De consulent jeugd- en jongerenwerk (CJJW) werkt preventief met groepen jongeren, door zowel het ondernemen van groepsgerichte activiteiten als individuele coaching van jongeren. Het belang en de ontwikkeling van de jongere staat hierbij steeds centraal.

Meer informatie

Jeugdhulp

De gemeente moet hulp en ondersteuning bieden aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden die ze niet zelf kunnen oplossen.

Meer informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht van 5 tot 18 jaar

Kinderen van 5 t/m 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Opvoedinformatie

Iedere ouder heeft wel eens vragen over opgroeien en opvoeden van hun kinderen.

Meer informatie

Pleegzorg

Kan een kind niet meer thuis in het eigen gezin blijven wonen? Dan kan een pleegouders voor de opvoeding en verzorging van het kind zorgen. Kinderen tot 18 jaar kunnen pleegzorg krijgen.

Meer informatie

Schoolmaatschappelijk werk door Mee & de Wering

Door het coronavirus is er een nieuwe thuissituatie ontstaan. We zien veel ouders hard werken om alle ballen hoog te houden. Goed om te zien dat dit vaak lukt. Toch kan het voorkomen dat u even niet meer weet hoe u met bepaalde situaties om moet gaan.

Meer informatie over Schoolmaatschappelijk werk door Mee & de Wering