Sluit venster x

Aangepaste werkwijze wijkteam door coronacrisis

Het wijkteam heeft de werkwijze tijdelijk aangepast, vanwege de corona-maatregelen. Wilt u een melding doen of een vraag stellen rondom hulp en ondersteuning? Dan kunt u dit zoals gebruikelijk doen via deze website. Of telefonisch via ‘Toegang wijkteam’. De consulenten toegang handelen uw vraag of melding af, telefonisch of schriftelijk. Als dit niet mogelijk is, zetten zij uw vraag door naar het wijkteam.

Wordt er nog wel een huisbezoek gedaan?

In een normale situatie komt de consulent van het wijkteam bij u thuis om uw situatie verder te bespreken. Samen met u zoekt de consulent naar de best passende oplossing. In verband met het coronavirus komen de consulenten nu niet in alle gevallen op huisbezoek. Zij doen hun onderzoek nu zo mogelijk telefonisch. Tijdens zo’n telefoongesprek brengt de consulent uw situatie zo goed mogelijk in kaart. Soms is een aanvullend gesprek met uw hulpverlener of mantelzorger ook nodig. Zo mogelijk neemt de consulent daarna een besluit op uw aanvraag. Soms kan de consulent geen besluit nemen zonder de situatie bij u thuis te hebben gezien. De consulent maakt dan een afspraak met u om op huisbezoek te komen.

Word ik wel goed geholpen?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. En we houden zoveel mogelijk rekening met uw en onze gezondheid. Wij volgen hierbij de adviezen van de rijksoverheid. Als u twijfelt of uw vraag wel telefonisch beantwoord kan worden, kunt u dit bespreken met de consulent. Of misschien twijfelt u juist over een bezoek van de consulent bij u thuis. Ook dit kunt u bespreken. De consulent zal samen met u naar een oplossing zoeken.

HOME  |  Hulp & ondersteuning

Hulp & ondersteuning

Brief CAK over eigen bijdrage/abonnementstarief

Bij de overgang naar een ander systeem voor het berichtenverkeer tussen de gemeente en het Centraal administratie kantoor (Cak), is een fout opgetreden. Hierdoor heeft u mogelijk een brief ontvangen met verkeerde informatie over de eigen bijdrage. 

Meer informatie over brief CAK

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen.

Meer informatie

Integrale verordening sociaal domein

Naast de wettelijke regels vastgesteld door het rijk, kent ook de gemeente aanvullende regels. Deze zijn opgenomen in de Integrale verordening sociaal domein.

Naar de integrale verordening sociaal domein

Persoonsgebonden budget Wmo-voorzieningen

Wij vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk eigen regie over hun leven hebben. En dat als zij dat willen een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen gebruiken om hulp of ondersteuning op maat in te zetten.

Meer informatie

Schoonmaakondersteuning en signalering (huishoudelijke hulp)

Het wijkteam van de gemeente kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

Meer informatie

Woonvoorziening

Het wijkteam van de gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

Meer informatie.

Dementievriendelijke gemeente

Schagen wil een gemeente zijn waarin iedereen meetelt en iedereen veilig mee kan doen, óók mensen die lijden aan dementie en hun mantelzorgers.

Meer informatie

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking

Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen.

Meer informatie

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder, kind, ander familielid of vriend zijn.

Meer informatie

Rolstoelvoorziening/vervoersvoorziening

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk.

Meer informatie

Vervoersvormen binnen Schagen

Als u ergens naar toe wilt maar er zelf niet kunt komen kunt u gebruik maken van het de verschillende vervoersvormen binnen onze gemeente.

Meer informatie