HOME  |  Eigen bijdrage CAK

Eigen bijdrage CAK

Heeft iemand in uw huishouden de beschikking over een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Anders dan een vervoersbudget of een rolstoel? Dan is onderstaande informatie van toepassing.

Per 1 januari 2020 is het abonnementstarief van kracht gegaan. Dit is een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo voorzieningen. In de gemeente Schagen zijn uitzonderingen hierop een rolstoelvoorziening en een vervoersbudget. Hiervoor hoeft men geen eigen bijdrage te betalen. Nog een uitzondering is “Beschermd wonen”. Hiervoor geldt nog steeds een individueel tarief.

Voor de andere hulp en ondersteuning vanuit de Wmo bedraagt het abonnementstarief per huishouden maximaal € 19,00 per maand. Of iemand nou veel of weinig ondersteuning krijgt. Gaat het om een inwoner die is getrouwd of een partner heeft, en heeft één van beiden nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan betaalt hij of zij vanaf 1 januari 2020 geen eigen bijdrage Wmo voor hulp en ondersteuning. Voor partners of getrouwden die in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd bereiken, wordt de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand voor hen samen. Betaalt een inwoner al een eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt hij of zij niet ook nog een eigen bijdrage in de Wmo 2020.

Heeft u toch nog vragen over de brief van het CAK? Kijk dan voor meer informatie op de website van het CAK of bel met het gratis nummer van het CAK (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 0800 19 25.

Bellen met het wijkteam kan via telefoonnummer (0224) 210 400