Financiële zorgen, inkomen en werk

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Het wijkteam tijdens de coronacrisis  |  Financiële zorgen, inkomen en werk

Financiële zorgen, inkomen en werk

Geen of minder inkomsten?

Is uw inkomen gedaald door de huidige maatregelen of heeft u helemaal geen inkomen meer? Hier kan het wijkteam bij ondersteunen.

U kunt via de pagina Werk & Inkomen van het wijkteam een aanvraag doen voor diverse regelingen die er binnen de gemeente zijn om mensen met een lager inkomen te ondersteunen.

Schulden of dreigende schulden?

Dreigen er schulden te ontstaan of heeft u al schulden? Ook hier kan het wijkteam bij ondersteunen Op onze pagina Grip op geld hebben wij overzichtelijk gemaakt welke landelijke organisaties betrouwbare adviezen geven. Het NIBUD geeft bijvoorbeeld adviezen om je zo goed mogelijk voor te bereiden om een inkomensterugval. Ook adviezen om contacten met schuldeisers te onderhouden en welke rekeningen je als eerste moet betalen worden gedeeld. De website Wijzer in Geldzaken geeft ook goede tips om financieel fit te blijven.

Humanitas heeft vrijwilligers klaarstaan die ook nu kunnen ondersteunen bij het op orde krijgen van uw thuisadministratie. Voor telefonische adviezen kunt u contact opnemen met Humanitas, afdeling Kop van Noord Holland. Meer informatie vindt u op de website van Humanitas.

Komt u er niet uit of heeft u meer hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Dat kan door het in vullen van ons contactformulier of te bellen naar het wijkteam, telefoonnummer (0224) 210 400.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten woonlasten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft op dit moment veel minder inkomen ten opzichte van uw inkomen in januari 2020
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming en privé hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • eventuele medebewoners met wie u de woonkosten kunt delen;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht)
 • De gemeente Schagen hanteert geen vermogenstoets.

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Er kan tot 30 september 2021 met terugwerkende kracht aangevraagd worden vanaf 1 januari 2021.

Hoe aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.